कसलाई लेख्दै छन् त love u खगेन्द्र

कसलाई लेख्दै छन् त love u खगेन्द्र।।khagendra।।damaruko dandibiyo।।new nepali moves 2018